slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

NVPH Speciale Catalogus 2014 op DVD

De NVPH heeft besloten geen nieuwe edities van de catalogus op DVD uit te geven. De 2014 editie blijft evenwel verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

                                                                                                                                                                                                                                     

De 2014 EDITIE van de NVPH/Collect-A-ROM DVD-ROM                                                 

Ondanks de enorme opkomst van internet en het verschijnsel  ‘app’  blijkt onze DVD-ROM postzegelcatalogus  nog steeds in een grote behoefte te voorzien.

SPECIAAL ONTWERP

Dit jaar hebben we gekozen voor een geheel nieuw soort ontwerp voor de voorkant van de DVD-ROM. Dit ontwerp is gemaakt door Joost Veerkamp en sluit nauw aan bij de recente postzegelserie en Eerste dag enveloppe "Molens in Nederland van dezelfde ontwerper. Ook de DVD-ROM opdruk is door Joost  Veerkamp ontworpen.

NIEUW OP DE 2014 EDITIE

Uiteraard zijn alle nieuwe emissies op de DVD-ROM verwerkt. Net als vorig jaar loopt de DVD-ROM verder door dan de papieren catalogus. Bijna alle emissies van Nederland tot einde 2013 zijn toegevoegd. Van de emissies die nog niet verschenen zijn ontbreekt mogelijk nog een deel van de afbeeldingen. Van “overzee” zijn ook afbeeldingen toegevoegd die in de papieren editie ontbreken.  

De gespecialiseerde informatie van de emissies 1852 en 1864 is niet handig in de database te vatten, daarom zijn als extra van deze emissies PDF bestanden van de papieren versie toegevoegd.Voor het eerst zijn ook de afbeeldingen van een aantal mapjes Nederlandse Antillen toegevoegd. Gezien de stabiele verkopen van de DVD-ROM zijn we dit jaar weer verder gegaan de gespecialiseerde informatie op de DVD-ROM verder uit te breiden. Voor het eerst zijn nu ook een 170-tal varianten van Eerste dag enveloppen Nederlandse Antillen toegevoegd. Dat is natuurlijk nog lang niet compleet. Volgend jaar wordt dit aangevuld en uitgebreid met FDC varianten Suriname. Alle varianten worden uiteraard geïllustreerd. Een leuke uitbreiding en wellicht een stimulans voor dit verzamelgebied. Voor weinig geld kan de verzamelaar een leuke collectie opbouwen.

Naast deze varianten bevat de DVD-ROM ook de W-enveloppen, hangboekjes en geïntegreerde hangboekjes, jaarsets en natuurlijk veel meer afbeeldingen die niet in de papieren catalogus terug te vinden zijn.
Zeker vermeld moet worden het zeer uitgebreide themaregister, personenregister en geografische themaregister.
Bij de nieuwe Overzeese gebieden zijn nu ook alle varianten brugparen geïllustreerd.

WAAROM DE DVD?

Vaak twijfelen verzamelaars tussen de papieren editie en de DVD-ROM. Beide produkten hebben hun voor- en nadelen. De voordelen van de DVD-ROM zijn o.a.
- Waarde collectie of deelcollectie wordt automatisch opgeteld
- Meerdere verzamelingen bijhouden
- Zegels eenvoudig (bijv. op nominale waarde + kleur) terugvinden
- Collecties kunnen eenvoudig naar volgende editie worden over gezet
- Razendsnel invoeren van selecties
- Sterk vergroten afbeeldingen, zoals van plaatfouten!
- Sterk thematisch register

Met de DVD kun je je verzameling of mancolijst vastleggen. De DVD-ROM neemt je veel werk uit handen, want de waarde van (deel) collecties wordt automatisch berekend. en uiteraard kun je verzamelingen die met een oudere versie zijn gemaakt meenemen naar de nieuwe editoe. De DVD-ROM werkt onder alle Windows verzies. (Dus niet op Apple). In de tweede helft van oktober in de NVPH winkel verkrijgbaar voor € 29,90

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Natuurlijk vereist alle begin enige oefening- maar de DVD-ROM is eenvoudig in gebruik. Op de DVD-ROM staat een duidelijke handleiding en als u er toch niet uit komt kunt u een beroep doen op de helpdesk.

BEHEREN

U kunt uw collectie invoeren in de catalogus. Als u bepaalde periodes of verzamelgebieden compleet heeft kunt u ze zelfs met één click van de muis aan de verzameling toe voegen. De totale waarde van de ingevoerde zegel(s) wordt na elke invoer berekend. U kunt ook eenvoudig de waarde van delen van uw collectie berekenen. De waarde van de zegels en  de verzameling  is ook weer geven in een percentage van de catalogusprijs.Als u een nieuwe editie koopt, hoeft u niet de hele verzameling opnieuw in te voeren. U kunt uw oude bestand importeren, de waarde van de collectie wordt daarbij direkt aangepast aan de nieuwe catalogusprijzen.U kunt ook notities aan zegels toevoegen.  Deze worden bij elke nieuwe editie automatisch over genomen. Met de DVD-ROM kunt u een onbeperkt aantal collecties beheren.

Op de DVD-ROM staan meer afbeeldingen dan in de papieren catalogus. Zo staan van frankeerzegels alle waarden afgebeeld. Ook zijn er steeds meer variëteiten van een afbeelding voorzien. Ook de Nederlandse postzegelmapjes worden stuk voor stuk afgebeeld.De DVD-ROM biedt fantastische zoom-mogelijkheden en omdat de afbeeldingen een hoge resolutie hebben kunt u alle details van de zegels goed bekijken. Helemaal interessant is dat voor de plaatfouten, die allemaal geillustreerd zijn.  

ZOEKEN EN SELECTEREN

De DVD-ROM biedt vele selectiemogelijkheden, onder anderen  op kleur, nominale waarde, thema, uitgiftejaar, land of type. Daardoor kunt u op de DVD-ROM zegels in een handomdraai terugvinden. Meestal veel sneller dan in de papieren versie. Een combinatie van nominale waarde en kleur of nominale waarde en thema is vaak al genoeg om de zegel snel te ontdekken. 

KOPPELING MET ALBUMS

Bij de Nederlandse zegels is ook een koppeling gemaakt met de Davo, Importa en Leuchtturm albums. Zo kunt u eenvoudig per albumblad de zegels invoeren.  

THEMATISCH REGISTER

De DVD-ROM biedt een zeer uitgebreid thematisch register. Zo’n 700 thema’s worden onderscheiden. Een hond is zowel onder dieren, zoogdieren, honden of huisdieren terug te vinden. Naast een thematisch register is er ook een geografisch register en een personenregister. De thematische registers worden jaarlijks verder uitgebreid.  

INHOUD

De DVD-ROM is gebaseerd op de Speciale Catalogus Nederland en Overzee, maar de inhoud verschilt op een aantal punten. Een deel van de gespecialiseerde informatie over klassieke zegels staat niet op de DVD-ROM. Maar er staan ook veel zaken op de DVD-ROM die u tevergeefs in de papieren catalogus zult zoeken: W-enveloppen, Eerste dag bladen, puntstempels en de speciale prestigeboekjes. De DVD-ROM omvat ook een postzegel- encyclopedie, waarin tal van filatelistische begrippen worden uitgelegd.  

MEER UIT DE DVD-ROM

Gevorderde gebruikers kunnen nog meer uit de DVD-ROM halen. Zo kunt u alternatieve catalogusnummers aan de DVD-ROM toevoegen. U kunt uw eigen postzegels in het programma zichtbaar maken, of nieuwe thema’s toevoegen. Ook kunt u uw geheel eigen schermopmaak of  zoekopdrachten vastleggen.   KORTOM....De DVD-ROM is niet zomaar ceen andere vorm van de papieren catalogus, het is een produkt met andere mogelijkheden, en een mooie en handige  manier om uw verzameling op een hedendaagse manier bij te houden.    

N.V.P.H./ COLLECT-A-ROM

De DVD-ROM is een  gezamenlijke uitgifte van de N.V.P.H. en Software Generation. De prijs is gelijk aan de ‘papieren’ versie, € 29,90.Software Generation heeft meerdere CD-ROM catalogi vervaardigd, o.a. voor het Deense AFA,  Facit Zweden, de postadministratie van Aland en TNT-Post. Op de Nederlandse markt zijn diverse andere postzegelcatalogi uitgegeven, evenals catalogi voor munten en telefoonkaarten. 

BOEK OF DVD-ROM

De inhoud van de DVD-ROM en het boekje is in grote lijnen gelijk. Toch zijn er wat verschilpunten, die zijn ontstaan door de samenvoeging van de Collect-a-ROM met de NVPH en door het feit, dat de DVD-ROM meer ruimte biedt. Ook hebben de verschillen te maken met de specifieke mogelijkheden van een boekje danwel DVD-ROM. Het boekje leent zich beter als naslagwerk voor tekstinformatie. De DVD-ROM is bij uitstek geschikt als zoeksysteem, bijvoorbeeld voor thema's. In enkele andere opzichten is de DVD-ROM weer wat beperkter.

OOK QUA INFORMATIE VERSCHILLEN

Op de DVD-ROM wordt tanding alleen genoemd indien een zegel in meerdere tandingen zijn uitgegeven. Er zijn ook geen oplagecijfers opgenomen. Anderzijds is de thematische informatie op de DVD-ROM veel uitgebreider en gemakkelijker toegankelijk. Ook de plaatfouten staan op de DVD-ROM. U kunt de plaatfouten schermgroot oproepen zodat u alle details duidelijk kunt zien. Gezien de mogelijkheden van de DVD-ROM zal steeds meer informatie aan de DVD-ROM toegevoegd worden.