slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

NVPH Speciale Catalogus 2015

Hierbij presenteren wij u de 74e editie van de Speciale catalogus Nederland & Overzee, samengesteld en uitgegeven door de NVPH, welke sinds 10 september afgelopen jaar verkrijgbaar is.

Deze editie bevat opnieuw veel aanvullingen en wijzigingen alsmede een éénmalige rubriek. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zijn:
- Een eenmalig hoofdstuk Kortebalkstempels met 24-uurs karakters, samengesteld door Cees Janssen en niet eerder gepubliceerd.
- Een geheel herzien hoofstuk 1e-Dag afstempelingen Nederland met daarin o.a. nieuw opgenomen kinderblokken 1965-1973 en velletjes 1993-1997.
- Een Duidelijker uitsplitsing van velletjes met verschillende logo’s op de rand bij Beatrix-, kerst- en cijferzegels.
- Opname van de nieuwste uitgaven van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
- Opname van diverse nieuwe plaatfouten evenals een overzicht van plaatfouten bij
  roltandingzegels en bij opdrukken overzeese gebieden. Dit deel wordt verzorgd door Jan van Wilgenburg.
- Opname van een woordenlijst Nederlands-Engels-Spaans-Chinees.
- Verbeterde opname Landmailzegels Nederlands Indië.
- Toevoeging van een groot aantal ‘postfris’ prijzen bij overzee.
- Diverse tekstwijzigingen en verbeteringen, o.a. naar aanleiding van ingezonden opmerkingen.

Extra bijgevoegd in deze catalogus Blauwdruk no. 12

Ook dit jaar heeft de cataloguscommissie diverse prijsnoteringen naar boven aangepast, voornamelijk bij ongebruikt klassiek materiaal van Nederland en Suriname. Verder zijn er veel prijswijzigingen bij Nederlands Indië, inclusief de Japanse bezetting en West-Nieuw-Guinea. Van het laatstgenoemde gebied is bijvoorbeeld nummer 47 zelfs verdubbeld in prijs. Dit neemt niet weg dat van meer algemeen naoorlogs materiaal het aanbod vaak groter is dan de vraag waardoor veel zegels beduidend onder de cataloguswaarde worden aangeboden.

De cataloguscommissie signaleert een toename van de verkopen van de postzegels van Nederland en overzeese gebieden aan verzamelaars buiten Nederland. Om het gebruik van deze catalogus door verzamelaars over de gehele wereld gemakkelijker te maken wordt met ingang van deze editie een woordenlijst toegevoegd met vertalingen van een aantal in de catalogus voorkomende begrippen. Na een rondvraag bij een aantal internationaal handelende leden is besloten om naast Engels ook Spaans en Chinees toe te voegen.

Een nieuw initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het maandblad Filatelie. In de rubriek ‘Kraamkamer van de Filatelie’ worden in het maandblad varianten beschreven van bestaande postzegels. In de eerste daarop volgende NVPH Speciale catalogus worden de beschreven varianten opgenomen en van een prijsnotering voorzien. In deze editie betreft dat om te beginnen varianten van de nrs 953 en 3187-3196 zoals beschreven in het juli/augustusnummer van het maandblad Filatelie.

Alle prijzen van ongebruikte en postfrisse zegels in deze catalogus gelden voor exemplaren met originele gom. Wij willen benadrukken dat een ogenschijnlijk postfris zegel, doch met een nieuw aangebrachte gomlaag (nagegomd) niet meer waard is dan een ongebruikt zegel zonder gom. In de praktijk is dat maximaal de helft van een ongebruikt exemplaar met originele gom en een plakker. Regelmatig wordt dergelijk inferieur materiaal, niet zelden via internet kanalen, aangeboden.

Tot nu toe verscheen er naast de papieren editie ook een DvD editie. Dit jaar wordt de DvD voor het eerst niet meer uitgegeven. De editie 2014 blijft vooralsnog leverbaar.

Wij danken iedereen voor de vele opmerkingen en aanvullingen welke wij ontvangen hebben en waarmee we deze catalogus opnieuw hebben kunnen verbeteren. Nieuwe opmerkingen en suggesties zullen wij graag meenemen bij de bewerking van de volgende editie. Wij ontvangen deze bij voorkeur met per e-mail aan info@nvph.nl.
 

NVPH Speciale Catalogus 2015 van de postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen

Prijs € 32,90

EAN/ISBN nummer 978 9073646 643