slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

NVPH Speciale Catalogus 2016 75e editie

Hierbij presenteren wij u de 75e editie van de Speciale catalogus Nederland & Overzee, samengesteld en uitgegeven door de NVPH.

 

Deze editie bevat opnieuw veel aanvullingen en wijzigingen alsmede twee éénmalige rubrieken. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zijn:

- Een eenmalig hoofdstuk Kinderbedankkaarten, samengesteld door de vereniging Kinderpostzegels en Maximafilie.
- Een eenmalig hoofdstuk Kleinrondstempels, samengesteld door Cees Janssen.
- Een groot aantal nieuwe variëteiten zoals behandeld in de rubriek ‘Catalogus Kraamkamer’ in het maandblad Filatelie.
- Opname van de nieuwste uitgaven van Nederland, Caribisch Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten.
-Opname van diverse nieuwe plaatfouten in een voortaan apart bijgevoegd deel, zodat u gemakkelijker het hoofdgedeelte en het plaatfoutenkatern naast elkaar kunt houden zonder steeds heen en weer te hoeven bladeren. Dit deel wordt verzorgd door Jan van Wilgenburg.
-Veel prijsverhogingen, vooral bij klassiek ongebruikt en postfris materiaal.

-Diverse tekstwijzigingen en verbeteringen, o.a. naar aanleiding van ingezonden opmerkingen.

De vraag naar goed klassiek (ongebruikt) materiaal blijft groot wat zich soms uit in hoge veilingopbrengsten. Ook in deze catalogus zijn er opnieuw vele prijzen van dit materiaal naar boven aangepast. Dit neemt niet weg dat van meer algemeen naoorlogs materiaal het aanbod vaak groter is dan de vraag waardoor veel zegels uit die periode beduidend onder de cataloguswaarde worden aangeboden.

De vorig jaar toegevoegde woordenlijst Nederlands-Engels-Spaans-Chinees is goed ontvangen. Ook in het afgelopen jaar zijn weer meer NVPH catalogi in het buitenland verkocht.

Een nieuw initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het maandblad Filatelie. In de rubriek ‘Catalogus Kraamkamer’ worden in het maandblad varianten beschreven en geïllustreerd van bestaande postzegels. In de eerste daarop volgende editie van deze catalogus worden de beschreven varianten opgenomen en van een prijsnotering voorzien. In deze editie werd tot en met aflevering 12 van de ‘Catalogus Kraamkamer’ verwerkt.

Alle prijzen van ongebruikte en postfrisse zegels in deze catalogus gelden voor exemplaren met originele gom. Wij willen benadrukken dat een ogenschijnlijk postfris zegel, doch met een nieuw aangebrachte gomlaag (nagegomd) niet meer waard is dan een ongebruikt zegel zonder gom. In de praktijk is dat maximaal de helft van een ongebruikt exemplaar met originele gom en een plakker. Regelmatig wordt dergelijk inferieur materiaal, niet zelden via internet kanalen, aangeboden.

Bij twijfel kunt u een NVPH handelaar raadplegen, of de zegels ter keuring aanbieden aan de NVPH keuringscommissie.

Tot en met 2014 verscheen er naast de papieren editie ook een DVD editie. Er worden geen nieuwe DVD’s meer uitgegeven. De editie 2014 blijft vooralsnog leverbaar.

Gelijk of vrijwel gelijk met deze catalogus verschijnt de 2e editie van de NVPH catalogus ‘Persoonlijke Postzegels’ met daarin opgenomen alle door PostNL algemeen verkrijgbaar gestelde persoonlijke postzegels.

Wij danken u voor de vele opmerkingen en aanvullingen die we ontvangen hebben en waarmee we deze catalogus opnieuw hebben kunnen verbeteren.
Nieuwe opmerkingen en suggesties zullen wij graag meenemen bij de bewerking van de volgende editie.
Wij ontvangen deze bij voorkeur met per e-mail aan info@nvph.nl.

NVPH Speciale Catalogus 2016 van de postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen

Prijs € 33,90

EAN/ISBN nummer 978 9073646 674