slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

Speciale Catalogus 2018, 77ste editie

Hierbij presenteren wij u de 77e editie van de Speciale Catalogus Nederland &
Overzee, samengesteld en uitgegeven door de NVPH.

 

BIJ UW NVPH WINKELIER/HANDELAAR VERKRIJGBAAR

Filatelistisch gezien hebben we een interessante periode achter de rug. Het hele gedoe met  afstempeling van zegels door Post NL heeft voor een unicum gezorgd. Waren we gewend dat onze zegels “normaal” werden afgestempeld , in de eerste helft van het 2017 werden onze zegels door middel van penstrepen ontwaard.  Wat moeten we daarmee aan als Cataloguscommissie, moet daar een aparte prijswaardering voor komen ?  Duidelijk is wel dat een verzamelaar niet zit te wachten op gekrast materiaal. Wij verwachten ook niet dat dit een filatelistische meerwaarde heeft. Wij onthouden ons dan ook om hier een prijswaardering aan te geven en laten het aan de verzamelaar over wat die wil betalen voor deze zegels.

Bij de catalogus 2017 werd u opgeroepen om fouten in de catalogus  door te geven. Dat hebben wij geweten !!! Een veelheid van grote en kleine fouten werden keurig opgesomd aan ons doorgegeven, nochthans verwachten wij niet dat alle fouten er uit zijn. Aangezien mijn catalogus met aangebrachte en toegezonden verbeteringen op de Postex 2017 is  “verdwenen” zullen een aantal doorgegeven correcties niet terug zijn te vinden, excuses hiervoor.  Éen naam is het vermelden waard, de heer Van Grinsven zond een groot aantal A-4tjes op met correcties, ook op taalkundig gebied. Hartelijk dank hiervoor, dat zal veel werk gekost hebben, maar wij hebben ons voordeel er mee gedaan.
Laat onverlet dat u wordt opgeroepen  om ons weer te voorzien van op-en aanmerkingen. 
U kunt hiervoor gebruikmaken van het e-mailadres  catalogusnvph@vph-wph.nl.

Dan de catalogus zelf. De prijzen voor postfris en gestempeld  materiaal  van vóór 1930 blijven onveranderd hoog, mits van goede kwaliteit.  Het aanbod van materiaal , zeker van ná 1930 is groot, wij zien echter de prijzen stabiliseren en vinden dat een goede ontwikkeling.
In deze catalogus is een  nieuwe  indeling gemaakt van de kaartjes van 5 van Koningin Beatrix. Hopelijk is het nu duidelijk te vinden waar wat thuishoort. Dank aan de heer Hazelhoff voor zijn expertise. Bij de Prestigeboekjes is een aantal afwijkingen in de uitvoering gesignaleerd, deze zijn, voor zover bekend, opgenomen en van een catalogusprijs voorzien.

De kraamkamer is ook weer opgenomen, met name op de afwijkingen  gesignaleerd in de Jubileumserie 1923. Het was de bedoelong om de duale uitgifte van 2001 ook op te nemen, technisch was het niet mogelijk om het dit jaar in te passen, maar wij zullen bezien of dat in de 2019 editie lukt.

In deze editie is in het aparte katern opgenomen, zoals gebruikelijk, de oude en nieuwe plaatfouten.  Opgenomen zijn ook de Uitgiften van de Dag van de Postzegel, onder  redactie van de heer Walraven,  zeer het lezen en verzamelen waard.
Daarnaast is er een uitgebreid katern van bekende (en onbekende) Puntstempels opgenomen. De bedoeling is vooral om verzamelaars te interesseren voor dit mooie verzamelgebied.
Zoals de heren Janssen, Jans en Hooglugt ook zelf aangeven: “wij streven niet naar volledigheid maar willen uw aandacht vestigen op dit interessante verzamelgebied.

Vermeldenswaard is de vernieuwde literatuurlijst samengesteld door de heren Storm van Leeuwen en Vellekoop. Goede en deskundige boeken-artikelen die ons informeren over ons verzamelgebied zijn onontbeerlijk. Van harte aanbevolen.

Heeft u vragen-en of opmerkingen schroom dan niet deze te stellen. Ons doel is , net als u, een mooie catalogus uitbrengen met correcte - en ter zake deskundige informatie. U kunt daarvoor gebruik maken van ons e-mailadres catalogusnvph@vph-wph.nl.

Wij wensen u veel extra verzamelplezier met de informatie uit deze catalogus.

Deze editie is de laatste jaarlijkse uitgave. De eerstvolgende Speciale catalogus verschijnt in september 2019. In september 2018 zal een nieuwe NVPH catalogus Nederland verschijnen, uitgebreider dan de tot nu toe uitgegeven 'junior' catalogus, maar beduidend minder uitgebreid dan de Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. Beide uitgaven zullen om het jaar verschijnen.

NVPH Speciale Catalogus 2018 van de postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen

Prijs € 33,90

EAN/ISBN nummer 978 9073646 735