Drents heideschaap, kraanvogel en bijenwolf verwanten op nat heidegebied (FDC 818)

‘Beleef de Natuur’ Dwingelderveld zet vergrootglas op leven op keileemlaag

Den Haag, 21 december 2020. Voor het vierde jaar op rij brengt PostNL een serie postzegels uit ter ere van de Nederlandse natuur. In veertig postzegels wordt samen met Natuurmonumenten aandacht geschonken aan bijzondere natuurgebieden in Nederland. De eerste serie van tien postzegels zet een loep op de natuur op het Dwingelderveld, het stilste natuurgebied van Nederland. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 4 januari verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Op de postzegels zijn verschillende, meer bijzondere, bewoners van het gebied afgebeeld: Drents heideschaap, zandhagedis, bijenwolf, grove den, ringslang, geelgors, hazelworm, kraanvogel, veenmos en ree. Op de eerstedagenvelop hebben we de schaapherder en zijn Drentse heideschapen afgebeeld; heel herkenbaar voor velen.”

Stilste gebied van Nederland

Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Dwingelderveld is geologisch bijzonder vanwege de keileemlaag die voorkomt dat (regen)water direct in de bodem wegzakt. Mede hierdoor zijn bijzondere omstandigheden ontstaan waardoor zeldzame flora en fauna zich hier vestigen. Doordat menselijk ingrijpen in dit gebied beperkt bleef is het voedselarme en vochtige karakter behouden. Op de uitgestrekte vochtige heide van het Dwingelderveld wisselen natte slenken en droge zandruggen elkaar af. Daardoor is er veel variatie in plantengroei en dierenleven. In de natste delen groeien dopheide, veenpluis en klokjesgentiaan, op de droge stukken staan struikheide en muizenoor. In september van dit jaar is het Dwingelderveld verkozen tot  ‘Stilste gebied van Nederland’. 

Op stront gebouwd

De schapenhouderij is ook van invloed geweest op het landschap. Sommige boerderijen liggen bijvoorbeeld hoger dan de omgeving omdat ze letterlijk op schapenstront zijn gebouwd. De Drentse natuur is vaak ongemoeid gelaten en dat blijkt achteraf een voordeel te zijn. Het gebied is authentieker, er heerst meer rust en het lijkt soms of de tijd heeft stilgestaan. 

Verzamelaars

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze 1e uitgifte besteedt aandacht aan het heidelandschap van het Dwingelderveld in de provincie Drenthe. Later dit jaar volgen postzegels over het moeraslandschap bij de stad Groningen (22 februari, De Onlanden), het duingebied van de provincie Noord-Holland (14 juni, Duin en Kruidberg) en het park bij de stad van de provincie Utrecht (16 augustus, landgoed Haarzuilens). 

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.