De NVPH Geschillencommissie vloeit voort uit de zgn. NVPH Certificaatregeling, waarbij NVPH-leden zich op voorhand onderwerpen aan het oordeel van de NVPH Geschillencommissie wanneer er onderling een geschil is of een geschil tussen een lid een een klant.
(zie ook bij diensten onder Certificaatregeling).

In de NVPH GESCHILLENCOMMISSIE hebben op dit moment zitting:

Voorzitter R.H.M.W. Wiktor

Lid C.A.M. Kienhorst

Lid F. E. Neuerburg

Adres Geschillencommissie:

Bruistensingel 210 | 5232 AD | ‘s-Hertogenbosch | 070 – 347 3849 |