Wad, wat ben je mooi in beweging

Waddeneilanden – UNESCO werelderfgoed – wandelen weg
Langs de noordkust van Nederland, Duitsland en Denemarken liggen 37 Waddeneilanden. Wind en (getijden)stroming in het Waddengebied bewegen van west naar oost. Hierdoor verdwijnen aan de (noord) westkant van de eilanden delen van de kuststrook en groeien de eilanden oostwaarts. Dit jaar werkt Nederland veertig jaar samen met Duitsland en Denemarken aan de bescherming van de Waddenzee. Daarom zijn ze opgenomen in de postzegelserie Typisch Nederlands 2023 van PostNL. Speciaal voor deze postzegel ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop en een themagebonden stempel. Zowel de postzegel als de eerstedagenvelop zijn vanaf 14 augustus 2023 verkrijgbaar.

Hotspot
De Waddenzee is het grootste getijdensysteem ter wereld. Het is 7000 jaar oud en een van de belangrijkste hotspots van biodiversiteit ter wereld. Dit nationaal park is een beschermd natuurgebied waarin meer dan 10.000 soorten planten en dieren leven en het park vormt een onmisbare tussenstop voor vogels, vissen, onderwaterdieren, planten en zeehonden.

Wandelen
De Waddeneilanden zijn doorlopend in beweging. De belangrijkste beweging is de ‘wandeling’ van oost naar west. Menig dorp en huis zijn aan de westkant door de zee opgeslokt. Haakvorming is ook een beweging van de eilanden. Langs de zeegaten ontstaan haakvormige zandrichels. Met het verschuiven van de zeearm veranderen ze van vorm en soms groeit een plaat – ontstaan vanuit een haak die van het eiland is weggewandeld – weer vast aan een volgend eiland. Het Waddeneiland De Razende Bol heet officieel Noorderhaaks en heeft zijn naam te danken aan zijn ‘snelle’ wandeling in de Noordzee.

Marker wadden
De Marker Wadden is een cluster van vijf nieuwe, onbewoonde natuureilanden. Zij zijn tussen 2016 en 2021 kunstmatig in het Markermeer aangelegd met als doel de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren. Door de aanleg van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen ging de waterkwaliteit verloren. De Marker Wadden draagt positief bij aan het herstel van het ecosysteem. Wadlopen is voorbehouden aan het Waddengebied aan de noordkust.

Typisch Nederlands
De postzegelserie Typisch Nederlands besteedt dit jaar aandacht aan bezienswaardigheden die voor Nederland kenmerkend zijn. In de 1e uitgifte op 3 januari stonden de Nederlandse musea centraal. Na de molens (13 februari) en de bollenvelden (15 maart) volgen nu het postzegelvel en de eerstedagenvelop met de typisch Nederlandse kaasmarkten (15 mei). Op 14 augustus verschijnen het postzegelvel en eerstedagenvelop van de Wadden.

Veni, vidi, vici – Nederlandse vennen onoverwonnen

Koraaljuffer en waterpostelein vergezellen ijsvogel en zwarte specht
Nederland telt meer dan 1200 vennen. Vanwege het bijzondere leefmilieu zijn vennen essentieel voor de biodiversiteit; het zijn belangrijke ecosystemen. Voor het zesde jaar op rij brengen PostNL en Natuurmonumenten een serie postzegels uit ter ere van de Nederlandse natuur. Met de postzegels wordt aandacht gevraagd voor bijzondere natuurgebieden in Nederland. De vierde serie van tien postzegels uit 2023 biedt een kijkje in wat er leeft bij en in Nederlandse vennen. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 14 augustus verkrijgbaar.

Vennen
Een ven is een klein, meestal ondiep, water. Een ven kan ontstaan op een plaats waar water op een ondoordringbare laag stuit. Vennen zijn belangrijke ecosystemen vanwege hun unieke eigenschappen en de ecologische waarde die ze te bieden hebben. Ze kennen een zeer karakteristieke leefgemeenschap daar waar het de vegetatie, fauna en wieren betreft. De afbeeldingen op de tien postzegels laten close-ups van de koningsvaren, waterpostelein en wilde gagel zien. Qua fauna zien we de staartmees, kuifeend, zwarte specht, staartmees en ijsvogel van dichtbij. Portretjes van de kleine salamander en de koraaljuffer completeren de serie.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH “Bij elke tien postzegels in deze serie, waarin het verhaal van een natuurgebied of water wordt verteld aan de hand van foto’s, word ik me bewust van de onvoorstelbare variatie van de Nederlandse natuur. De meeste vogels, insecten en planten zien we nooit of zelden, maar ze vormen allemaal een schakeltje in een belangrijk ecosysteem. Het beangstigende is dat je ze ook niet mist als ze er niet meer zijn. Dat een postzegel je zo’n verhaal kan vertellen en inzicht geeft, blijft mij fascineren. Altijd weer. Deze serie is voor mij daarom extra waardevol.”

Bedreigd
Ondanks hun ecologische waarde worden veel vennen bedreigd door menselijke activiteiten. Door ontginning voor turf, drainage voor landbouw, algemene voedselverrijking, ontwatering, verontreiniging en verandering in landschapsgebruik worden veel vennen bedreigd. Van de oorspronkelijke – in Drenthe – 3000 vennen, resteren er nog slechts 800. Omdat vennen een waardevol ecosysteem zijn, is het behoud en de bescherming van vennen van groot belang.

Natuur in Nederland
Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze 4e uitgifte van 2023 besteedt in tien postzegels aandacht aan de natuur in en rond de vennen. De serie ‘Beleef de Natuur’ is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en PostNL. Na de eerste serie over de Markerwadden in januari, Skrok en Skrins in februari, De Wieden in juni is de serie Vennen de laatste serie dit jaar, van tien postzegels waarin de flora en fauna van een natuurgebied wordt geportretteerd aan de hand van foto’s van amateurfotografen.