De NVPH heeft ook een keuringscommissie die postzegels en poststukken van Nederland en (voormalige) Overzeese Rijksdelen op echtheid keurt en certificaten verstrekt. Een NVPH Certificaat biedt optimale zekerheid bij de aanschaf van duurdere stukken.

– U twijfelt aan de echtheid van een postzegel.
– Klopt deze bijzondere afstempeling wel?
– Is dit nou een echte misdruk of is er mee geknoeid?
– Volgens mij is deze zegel nagetand.

Wilt u dit en nog veel meer andere vragen zeker weten dan kunt u een beroep doen op het Keuringsbureau van de NVPH.

Het hart van het Keuringsbureau van de NVPH wordt gevormd door een commissie van zes deskundige keurmeesters, die stuk voor stuk ruimschoots hun sporen verdiend hebben binnen de filatelie. Deze keurmeesters staan garant voor een van de meest zorgvuldige keuringstrajecten die er bestaat. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat het NVPH Keuringscertificaat ongeëvenaard hoog aangeschreven staat.

Elk te keuren object wordt volgens strenge criteria nauwgezet onderzocht, waarbij iedere keurmeester voor zich kan putten uit een keur aan eigen referentiemateriaal en documentatie.

Bij moeilijker gevallen worden zonodig nog eens externe experts geraadpleegd of externe bronnen onderzocht. Het komt regelmatig voor dat de documentatie en de collectie van het COMM (Museum voor Communicatie), de schatkamer van de Nederlandse Filatelie, nieuw licht op zaken werpen. In dit museum is ook hoogwaardige optische apparatuur aanwezig van de NVPH, die het vaak laatste stukje ontbrekende informatie bij moeilijke objecten naar boven weet te brengen.

Gezien bovenstaande is het vanzelfsprekend dat een keuring bij de NVPH niet “klaar terwijl u wacht” kan zijn. Een NVPH keuring duurt al gauw zes tot acht weken. Wanneer het object goed wordt bevonden ontvangt u een certificaat met de bevinding van de Keuringscommissie en daarop een kleurenafbeelding van het gekeurde ingeprint.

Wanneer het gekeurde object bijvoorbeeld niet echt, vervalst of te grote gebreken heeft, ontvangt u een op wit papier afgedrukt keuringsattest met de bevinding van de Keuringscommissie.

PROCEDURE

U kunt de keuring laten verzorgen door uw eigen NVPH postzegelhandelaar of u kunt er voor kiezen de keuring zelf aan te brengen bij de NVPH.

De meeste keuringen bereiken ons per aangetekende post (dit is ook ons uitdrukkelijk advies). Na voorafgaande aankondiging kunt u de keuring ook zelf op het secretariaat van de keuringscommissie langs brengen. Na ontvangst op het secretariaat wordt de keuring administratief ingeboekt en binnen 2 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarop het volgnummer waaronder de keuring in behandeling is genomen. Bij contact is het altijd raadzaam dit nummer bij de hand te hebben.

Uw keuring gaat daarna het keuringstraject in, waar deze door iedere keurmeester afzonderlijk onderzocht wordt en van zijn bevindingen wordt voorzien. Wanneer alle keurmeesters het object gezien hebben worden de bevindingen door de secretaris van de Keuringscommissie naast elkaar gelegd en uitgewerkt tot een keuringsoordeel.

Hierna wordt het certificaat of keuringsattest vervaardigd en ondertekend en kan de keuring terug naar de verzamelaar of handelaar, die vaak al reikhalzend uitkijken naar de uitslag. Van alle verrichte keuringen wordt een uitgebreid archief met afbeeldingen bijgehouden waarvan de Keuringscommissie zelf vaak dankbaar gebruik van maakt.

BELANGRIJK OM TE WETEN WANNEER U EEN KEURING DOOR DE NVPH WIL LATEN VERRICHTEN

Wanneer u een of meerdere gebruikte zegels met nog een zgn. “plakker” of resten daarvan achterop ter keuring aanbiedt is de keuringscommissie voor een gedegen keuring genoodzaakt deze plakker(s) te verwijderen. Vanzelfsprekend betrachten wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en voorzichtigheid, doch dit gebeurt echter wel op risico van de aanbieder van de keuring.

Voor meer informatie hierover, maar ook over andere aspecten van de keuring kunt u contact opnemen via info@nvph.nl

Wanneer u een keuring wilt insturen verzoeken wij u gebruik te maken van het zgn, “Geleide formulier”. Formulier aanvraag keuring.

Keuringen kunt u – wij adviseren met klem altijd aangetekend en verzekerd – opsturen naar: 

Keuringscommissie NVPH, M. Hendriks, Postbus 8703, 3009 AS, Rotterdam. 

U kunt keuringen ook langsbrengen in Rotterdam. Om een afspraak te plannen stuurt u een mailtje naar 

keuringen-nvph-traffic@kpnmail.nl

KOSTEN

Een keuring kost u 3% (excl. 21% btw) van de meest recente prijsnotering van het gekeurde in de NVPH catalogi.

Een en ander met een minimum van 25 euro (30,25 incl. btw) en een maximum van 75 euro (90,75 incl. btw). 

Daarbovenop komen meestal ook nog de kosten van aangetekende retourzending.

NB De NVPH Keuringscommissie geeft bij een keuring geen waardeopgave van het gekeurde.

De NVPH keurt alleen zegels van Nederland en (voormalige) Overzeese Rijksdelen.

Het keuringsreglement kunt u inzien op de website.