Het bestuur van de NVPH wordt gekozen uit de actieve, zgn. “werkende leden” van de van de NVPH. Ieder keer voor een termijn van drie jaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor de – dagelijkse- gang van zaken bij de NVPH, daarbij terzijde gestaan door het secretariaat van de Vereniging. Het NVPH bestuur vergadert doorgaans een keer per maand. Twee keer per jaar houdt de NVPH een Algemene Ledenvergadering.

In het Bestuur van de NVPH hebben op dit moment zitting:

Voorzitter M.T. Bulterman

Secretaris R.M. Bezemer

Penningmeester C. Voetelink

Commissaris R.H.M.W. Wiktor

Commissaris N. Hazelhoff