De cataloguscommissie van de NVPH is belast met de samenstelling van de traditioneel in de tweede week van september verschijnende NVPH Speciale Catalogus en de NVPH-Catalogus Nederland. Zij is samengesteld uit leden van de NVPH die in de dagelijkse praktijk direct met de verschillende aandachtsgebieden van de catalogus te maken hebben. Zij zijn zowel filatelistisch inhoudelijk als qua prijsvorming op de hoogte van alles wat binnen hun werkveld ligt en waarborgen daardoor als geen ander de actualiteit van het moment in de nieuw te verschijnen catalogus.

In de NVPH CATALOGUSCOMMISSIE hebben op dit moment zitting :

Hoofdredacteur Erik Boeré

Lid Roland van Domburg

Lid Jacques van Beek

Lid Frank Zwanenburg

Lid Patrick Sneller

Lid Niko Hazelhoff

Adres Cataloguscommissie: Cataloguscommissie NVPH, p/a de Driesprong 23, 5241TJ, Rosmalen

E-mail: info@nvph.nl