NVPH SPECIALITEITENCATALOGUS 2E EDITIE

De NVPH Specialiteitencatalogus 1e en 2e editie zijn bij de NVPH uitverkocht, echter nog wel verkrijgbaar diverse NVPH leden. Kijk voor verkoopadressen op de NVPH ledenlijst.

De tweede editie van de NVPH Specialiteitencatalogus ligt nu in de winkel. Het heeft even geduurd, maar hij is er nu echt.

De samenstelling en productie van deze catalogus heeft veel meer tijd gevergd dan was voorzien. De eerste editie van de Specialiteitencatalogus werd uitgegeven in 2006 en zou in 2012 opgevolgd worden door deze tweede uitgave. Dat is dus niet gelukt.

Wij hebben er voor gekozen om de verschillende hoofdstukken van verschillende auteurs meer met elkaar in lijn te brengen. Dit is op voortreffelijke wijze tot stand gebracht door Cees Janssen, waarna Dick van Haren de vormgeving voor zijn rekening heeft genomen. Daarbij zijn drie hoofdstukken uit de eerste uitgave, Eerste dag brieven van Nederland en Overzeese Rijksdelen, Stempelafdrukken op de eerste emissie van Nederland en de Rolzegels van Nederland volledig opnieuw geredigeerd en aangevuld met de laatst bekende gegevens. Prijsnoteringen zijn waar nodig aangepast.

Nieuw zijn de hoofdstukken over de Franse militaire poststempels gebruikt in Nederland in de Franse tijd en de Hollandse ´tractaatstempels´ gebruikt in de ´eerste´ periode, een stuk Nederlandse postgeschiedenis. Verder drie hoofdstukken gewijd aan de zelfbedieningsautomaten die gedurende enkele tientallen jaren te vinden waren in een aantal postvestigingen: de automaten van Klüssendorf Frama, Nagler en Hytech en de minder bekende automaten van Wincor-Nixdorf, aCon en Gunnebo. Van de stroken afkomstig uit de automaten van Klüssendorf, FRAMA, Nagler en Hytech zijn prijsnoteringen opgenomen. Een hoofdstuk geeft aandacht aan een eveneens slechts enkele tientallen jaren bestaand postaal fenomeen: de Mobiele en Rijdende postkantoren. Voor het eerst zijn aan de stempelafdrukken van deze kantoren, die voorkomen op poststukken vanaf 1971 tot en met 1994, prijsnoteringen toegekend. Postzegels in hangverpakkingen werden tot en met 2011 opgenomen in de NVPH speciale catalogus van Nederland en Overzeese rijksdelen. Dit hoofdstuk vindt u nu in deze catalogus, bijgewerkt met recente uitgaven.

Een groot hoofdstuk betreft een vervulling van een lang gekoesterde wens van vele verzamelaars: een catalogus met prijsnoteringen van de Nederlandse kantoornaamstempels met schreefloze letters gebruikt in periode vanaf 1866 tot eind 1945. Voorheen werden door enkele auteurs dit soort stempels ´langstempels met groteske letters´ genoemd, maar thans wordt de officiële benaming daarvoor gebruikt. Voor wat betreft het overzeese deel is een hoofdstuk opgenomen over de zogenoemde Puntvlakvullingstempels die gebruikt zijn in het voormalige Nederlandsch Indië gedurende de periode van 1935 tot en met 1949.

Dit alles heeft wel als resultaat dat het boek nu meer dan 500 pagina’s telt. Meer dan 150 pagina’s meer dan de eerste editie!

Inhoudsopgave Specialitetencatalogus 2e editie

1. Eerstedag brieven van Nederland en overzeese gebiedsdelen ..

2. Stempelafdrukken op de eerste emissie van Nederland ..

3. Franse militaire poststempels gebruikt in Nederland in de Franse tijd ..

4. Hollandse ´tractaatstempels´ gebruikt in de ´eerste´ periode (1809-1811) ..

5. Catalogus naamstempels met schreefloze letters 1866 – 1945 ..

6. Rolzegels van Nederland ..

7. Klüssendorf automaatstroken ..

8. Automaatstroken FRAMA, Nagler en Hytech ..

9. Automaatstroken Wincor-Nixdorf, aCon en Gunnebo ..

10. Nederlandse hangverpakkingen ..

11. Mobiele en Rijdende postkantoren ..

12. Nederlandsch-Indië: Puntvlakvullingstempels 1935 – 1949..

Niet opnieuw in de 2e editie opgenomen hoofdstukken welke in de 1e editie staan.

(de 1e editie is overigens ook nog steeds verkrijgbaar)

– Puntstempels Nederland

– Kleinrondstempels Nederland

– Poststempels op Nederlandse postzegels 1852-1896

– Puntstempels Nederlands Indië

– Halfrond-francostempels Nederlands Indië

– Langebalkstempels 1916-1942 Nederlands Indië

– Zegels op poststuk van Nederlands Indië

PRIJS: € 59.90
EAN/ISBN nummer: 9789073646636