Sinds 1986 kent de NVPH de zogeheten certificaatregeling welke voor ieder NVPH lid geldt. Deze regeling geeft de verzamelaar de garantie dat de bij de NVPH winkelier/handelaar gekochte zegels en andere artikelen, van goede kwaliteit en zonder gebreken zijn.

Mocht iemand van oordeel zijn dat het NVPH lid in dat opzicht in gebreke gebleven is, dan kan deze zich wenden tot de geschillencommissie van de NVPH. Het NVPH lid is volgens de certificaatregeling, die hij bij het lid worden onderschreven heeft, verplicht hieraan medewerking te verlenen. Het oordeel van de Geschillencommissie is vanzelfsprekend bindend.
De regeling houdt verder in dat u uw aankoop binnen 14 dagen kunt omruilen of ongedaan maken, in geval van “onzorgvuldige of misleidende verkoop”.  In de praktijk komt dit gelukkig nauwelijks voor. In de meeste postzegelwinkels is het lidmaatschapscertificaat, waarin het betrokken lid de certificaatregeling onderschrijft, zichtbaar aanwezig. Al met al een stuk extra zekerheid voor de verzamelaar en een reden temeer voor de serieuze filatelist om bij de NVPH-specialist te kopen.