Het klinkt als uit vervlogen tijden, maar om de kwaliteit van haar leden en daarmee ook van de NVPH hoog te houden maakt de NVPH gebruik van een ballotagecommissie.

Waar andere branches blind kunnen varen op gespecialiseerde (beroeps)opleidingen, is dit gezien de omvang van de branche voor de NVPH niet mogelijk. De NVPH zal dus zelf iedere keer opnieuw moeten kijken wat voor vlees zij in de kuip heeft. De NVPH maakt hiervoor gebruik van een ballotagecommissie van door de wol geverfde NVPH-leden die door hun grote ervaring in staat zijn om te beoordelen of de kandidaat leden voldoende kennis hebben van het specifieke terrein waar binnen zij bezig zijn, en of zij in staat zullen zijn een solide bedrijfsvoering neer te zetten. Na toelating tot de NVPH worden nieuwe leden ook nog geruime tijd gevolgd of alles goed gaat. Alles om de kwaliteit van de bedrijfstak en met name de zekerheid naar het publiek toe op en zo hoog mogelijk peil te brengen. Eenmaal toegelaten tot de NVPH zal de NVPH zich op grond van de zgn “Certificaatregeling” en de NVPH Internet waarborgregeling inzetten alle eventuele problemen op te lossen.

De NVPH Ballotagecommissie bestaat uit:

Voorzitter: De heer C.G. Maandag

lid: De heer R. Vergossen

lid: Mevr. J. vd. Berg