Wad, wat ben je mooi in beweging

Waddeneilanden – UNESCO werelderfgoed – wandelen weg
Langs de noordkust van Nederland, Duitsland en Denemarken liggen 37 Waddeneilanden. Wind en (getijden)stroming in het Waddengebied bewegen van west naar oost. Hierdoor verdwijnen aan de (noord) westkant van de eilanden delen van de kuststrook en groeien de eilanden oostwaarts. Dit jaar werkt Nederland veertig jaar samen met Duitsland en Denemarken aan de bescherming van de Waddenzee. Daarom zijn ze opgenomen in de postzegelserie Typisch Nederlands 2023 van PostNL. Speciaal voor deze postzegel ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop en een themagebonden stempel. Zowel de postzegel als de eerstedagenvelop zijn vanaf 14 augustus 2023 verkrijgbaar.

Hotspot
De Waddenzee is het grootste getijdensysteem ter wereld. Het is 7000 jaar oud en een van de belangrijkste hotspots van biodiversiteit ter wereld. Dit nationaal park is een beschermd natuurgebied waarin meer dan 10.000 soorten planten en dieren leven en het park vormt een onmisbare tussenstop voor vogels, vissen, onderwaterdieren, planten en zeehonden.

Wandelen
De Waddeneilanden zijn doorlopend in beweging. De belangrijkste beweging is de ‘wandeling’ van oost naar west. Menig dorp en huis zijn aan de westkant door de zee opgeslokt. Haakvorming is ook een beweging van de eilanden. Langs de zeegaten ontstaan haakvormige zandrichels. Met het verschuiven van de zeearm veranderen ze van vorm en soms groeit een plaat – ontstaan vanuit een haak die van het eiland is weggewandeld – weer vast aan een volgend eiland. Het Waddeneiland De Razende Bol heet officieel Noorderhaaks en heeft zijn naam te danken aan zijn ‘snelle’ wandeling in de Noordzee.

Marker wadden
De Marker Wadden is een cluster van vijf nieuwe, onbewoonde natuureilanden. Zij zijn tussen 2016 en 2021 kunstmatig in het Markermeer aangelegd met als doel de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren. Door de aanleg van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen ging de waterkwaliteit verloren. De Marker Wadden draagt positief bij aan het herstel van het ecosysteem. Wadlopen is voorbehouden aan het Waddengebied aan de noordkust.

Typisch Nederlands
De postzegelserie Typisch Nederlands besteedt dit jaar aandacht aan bezienswaardigheden die voor Nederland kenmerkend zijn. In de 1e uitgifte op 3 januari stonden de Nederlandse musea centraal. Na de molens (13 februari) en de bollenvelden (15 maart) volgen nu het postzegelvel en de eerstedagenvelop met de typisch Nederlandse kaasmarkten (15 mei). Op 14 augustus verschijnen het postzegelvel en eerstedagenvelop van de Wadden.