Veni, vidi, vici – Nederlandse vennen onoverwonnen

Koraaljuffer en waterpostelein vergezellen ijsvogel en zwarte specht
Nederland telt meer dan 1200 vennen. Vanwege het bijzondere leefmilieu zijn vennen essentieel voor de biodiversiteit; het zijn belangrijke ecosystemen. Voor het zesde jaar op rij brengen PostNL en Natuurmonumenten een serie postzegels uit ter ere van de Nederlandse natuur. Met de postzegels wordt aandacht gevraagd voor bijzondere natuurgebieden in Nederland. De vierde serie van tien postzegels uit 2023 biedt een kijkje in wat er leeft bij en in Nederlandse vennen. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 14 augustus verkrijgbaar.

Vennen
Een ven is een klein, meestal ondiep, water. Een ven kan ontstaan op een plaats waar water op een ondoordringbare laag stuit. Vennen zijn belangrijke ecosystemen vanwege hun unieke eigenschappen en de ecologische waarde die ze te bieden hebben. Ze kennen een zeer karakteristieke leefgemeenschap daar waar het de vegetatie, fauna en wieren betreft. De afbeeldingen op de tien postzegels laten close-ups van de koningsvaren, waterpostelein en wilde gagel zien. Qua fauna zien we de staartmees, kuifeend, zwarte specht, staartmees en ijsvogel van dichtbij. Portretjes van de kleine salamander en de koraaljuffer completeren de serie.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH “Bij elke tien postzegels in deze serie, waarin het verhaal van een natuurgebied of water wordt verteld aan de hand van foto’s, word ik me bewust van de onvoorstelbare variatie van de Nederlandse natuur. De meeste vogels, insecten en planten zien we nooit of zelden, maar ze vormen allemaal een schakeltje in een belangrijk ecosysteem. Het beangstigende is dat je ze ook niet mist als ze er niet meer zijn. Dat een postzegel je zo’n verhaal kan vertellen en inzicht geeft, blijft mij fascineren. Altijd weer. Deze serie is voor mij daarom extra waardevol.”

Bedreigd
Ondanks hun ecologische waarde worden veel vennen bedreigd door menselijke activiteiten. Door ontginning voor turf, drainage voor landbouw, algemene voedselverrijking, ontwatering, verontreiniging en verandering in landschapsgebruik worden veel vennen bedreigd. Van de oorspronkelijke – in Drenthe – 3000 vennen, resteren er nog slechts 800. Omdat vennen een waardevol ecosysteem zijn, is het behoud en de bescherming van vennen van groot belang.

Natuur in Nederland
Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze 4e uitgifte van 2023 besteedt in tien postzegels aandacht aan de natuur in en rond de vennen. De serie ‘Beleef de Natuur’ is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en PostNL. Na de eerste serie over de Markerwadden in januari, Skrok en Skrins in februari, De Wieden in juni is de serie Vennen de laatste serie dit jaar, van tien postzegels waarin de flora en fauna van een natuurgebied wordt geportretteerd aan de hand van foto’s van amateurfotografen.