NVPH
N.V.P.H. staat voor de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren, opgericht in 1928 en is de beroepsorganisatie waarin de meeste professionele postzegelhandelaren zich verenigd hebben.

De leden van de N.V.P.H. zijn onderworpen aan de Certificaatregeling en de N.V.P.H. Geschillencommissie, waardoor het N.V.P.H. lidmaatschap van uw leverancier extra garanties biedt. Kopen bij de N.V.P.H. handelaar is dus vertrouwd kopen.

Ook brengt de N.V.P.H. diverse produkten op de markt. De bekendsten hiervan zijn de diverse catalogi met postzegels van Nederland (met of zonder Overzeese Rijksdelen) en de Eerste Dag Enveloppe (sinds 1950).

PROMOTIE FILATELIE
De N.V.P.H. stimuleert ook in algemene zin het verzamelen van postzegels. Hiervoor is ondermeer de opvallende “Jij-of-ik” campagne geintroduceerd.

FILATELISTISCHE MANIFESTATIES EN BEURZEN
De N.V.P.H. is mede- organisator van veel grote beurzen en de grote internationale filatelistische manifestaties zoals Amphilex. Ook is de N.V.P.H. binnen de stichting Filatelie actief met het promoten van de filatelie.

Er zijn ruim 100 leden bij de N.V.P.H. aangesloten. Deze vindt u in de ledenlijst. Het zijn detaillisten, postorderbedrijven (steeds meer ook per internet), uitgevers van filatelistische produkten, veilinghuizen en grossiers.