slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

Keuringen

De NVPH heeft ook een keuringscommissie die postzegels en poststukken van Nederland en (voormalige) Overzeese Rijksdelen op echtheid keurt en certificaten verstrekt. Een NVPH Certificaat biedt optimale zekerheid bij de aanschaf van duurdere stukken.

- U twijfelt aan de echtheid van een postzegel.
- Klopt deze bijzondere afstempeling wel?
- Is dit nou een echte misdruk of is er mee geknoeid?
- Volgens mij is deze zegel nagetand.

Wilt u dit en nog veel meer andere vragen zeker weten dan kunt u een beroep doen op het Keuringsbureau van de NVPH.


                              

 

Het hart van het Keuringsbureau van de NVPH wordt gevormd door een commissie van zes deskundige keurmeesters, die stuk voor stuk ruimschoots hun sporen verdiend hebben binnen de filatelie. Deze keurmeesters staan garant voor een van de meest zorgvuldige keuringstrajecten die er bestaat. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat het NVPH Keuringscertificaat ongeëvenaard hoog aangeschreven staat.

Elk te keuren object wordt volgens strenge criteria nauwgezet onderzocht, waarbij iedere keurmeester voor zich kan putten uit een keur aan eigen referentiemateriaal en documentatie.

Bij moeilijker gevallen worden zonodig nog eens externe experts geraadpleegd of externe bronnen onderzocht. Het komt regelmatig voor dat de documentatie en de collectie van het Museum voor de Communicatie (voorheen Postmuseum), de schatkamer van de Nederlandse Filatelie, nieuw licht op zaken werpen. In dit museum is ook de extreem hoogwaardige optische apparatuur aanwezig van de NVPH, die het vaak laatste stukje ontbrekende informatie bij moeilijke objecten naar boven weet te brengen.       

Gezien bovenstaande is het vanzelfsprekend dat een keuring bij de NVPH niet “klaar terwijl u wacht” kan zijn. Een NVPH keuring duurt al gauw vier tot zes weken. Wanneer het object goed wordt bevonden ontvangt u een certificaat met de bevinding van de Keuringscommissie en daarop een kleurenafbeelding van het gekeurde ingeprint.

Wanneer het gekeurde object bijvoorbeeld niet echt, vervalst of te grote gebreken heeft, ontvangt u een op wit papier afgedrukt keuringsattest met de bevinding van de Keuringscommissie en een zwart-wit afbeelding van het gekeurde.      

PROCEDURE

U kunt de keuring laten verzorgen door uw eigen NVPH postzegelhandelaar of u kunt er voor kiezen de keuring zelf aan te brengen bij de NVPH.

De meeste keuringen bereiken ons per aangetekende post (dit is ook ons uitdrukkelijk advies). Na voorafgaande aankondiging kunt u de keuring ook zelf op het secretariaat van de vereniging in Den Haag langs brengen. Na ontvangst op het secretariaat wordt de keuring administratief ingeboekt en binnen 1 week ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarop het volgnummer waaronder de keuring in behandeling is genomen. Bij contact is het altijd raadzaam dit nummer bij de hand te hebben.

Uw keuring gaat daarna het keuringstraject in, waar deze door iedere keurmeester afzonderlijk onderzocht wordt en van zijn bevindingen wordt voorzien. Wanneer alle keurmeesters het object gezien hebben worden de bevindingen door de voorzitter van de Keuringscommissie naast elkaar gelegd en uitgewerkt tot een keuringsoordeel.

Hierna gaat alles terug naar het kantoor van de NVPH te Den Haag, waar het gekeurde gescand wordt en het certificaat of keuringsattest vervaardigd wordt. De laatste stap is hierop nog de handtekenngen van de voorzitter en de secretaris van de Keuringscommmisie verzorgen en de keuring kan terug naar verzamelaar of handelaar, die vaak al reikhalzend uitkijken naar de uitslag. Van alle verrichte keuringen wordt een uitgebreid archief met afbeeldingen bijgehouden waarvan de Keuringscommissie zelf vaak dankbaar gebruik van maakt.

BELANGRIJK OM TE WETEN WANNEER U EEN KEURING DOOR DE NVPH WIL LATEN VERRICHTEN

Wanneer u een of meerdere gebruikte zegels met nog een zgn. "plakker" achterop ter keuring aanbiedt is de keuringscommissie voor een gedegen keuring genoodzaakt deze plakker(s) te verwijderen. Vanzelfsprekend betrachten wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en voorzichtigheid, doch dit gebeurt echter wel op risico van de aanbieder van de keuring. 

Voor meer informatie hierover, maar ook over andere aspecten van de keuring kunt u contact opnemen via:infokeuringen@vph-wph.nl 

Wanneer u een keuring wil insturen verzoeken wij u gebruik te maken van het zgn, "Geleide formulier" U kunt dit op en met de computer invullen. Gaarne verzoeken wij u het ingevulde formulier te printen en met de te keuren objecten mee te sturen. Het formulier vind u hier: /uploads/editor/aanvraagformulier_keuringen_maart_2018.pdf

Keuringen kunt u - wij adviseren met klem altijd aangetekend - opsturen naar:                                                               Keuringscommissie NVPH, p/a J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten.                                                           U kunt keuringen- na voorafgaande afspraak - ook langsbrengen op ditzelfde adres, 

KOSTEN

Een keuring kost u 3% van de meest recente prijsnotering van het gekeurde in de NVPH catalogi. Een en ander met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.  Daarbovenop komen meestal ook nog de kosten van aangetekende retourzending. (Al deze bedragen dienen nog vermeerderd te worden met BTW.)

NB De NVPH Keuringscommissie geeft bij een keuring geen waardeopgave van het gekeurde.

De NVPH keurt alleen zegels van Nederland en (voormalige) Overzeese Rijksdelen.