FDC 765 POSTEUROP BRUGGEN IN NEDERLAND

Eerstedag envelop (FDC) 765, “Posteurop Bruggen in Nederland”, uitgiftedatum 26 maart 2018. 

Verkrijgbaar bij vrijwel alle NVPH winkeliers/handelaren. Voor adressen zie http://www.nvph.nl/leden