Piramide van Noord-Holland pronkt op postzegel (FDC 819)

Stolpboerderij icoon van Hollands landschap vierkant verbeeld

‘s-Hertogenbosch, 21 december 2020 – In de serie Typisch Nederlands van PostNL wordt dit jaar aandacht besteed aan typisch Nederlandse woningtypes en gevels. De stolpboerderij is het eerste typisch Nederlandse woningtype in een serie van vijf postzegels. Bijzonder aan deze meest voorkomende boerderij van Noord-Holland was, dat zij onderdak bood aan het hele boerenbedrijf: mens, dier, werktuig en oogst. Speciaal voor deze postzegel ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. Zowel de postzegel als de eerstedagenvelop zijn vanaf 4 januari 2021 verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Het ontwerp van de postzegel is van Edwin van Praet en is gebaseerd op een foto van de stolpboerderij Broedersbouw in Zuidoostbeemster. Op onze eerstedagenvelop hebben we een gerenoveerde stolpboerderij geplaatst met op de envelop een korte uitleg over deze typisch Nederlandse boerderijwoning. Waar de stolpboerderijen vroeger boerenwoningen waren, zijn veel stolpboerderijen nu verbouwd tot ruime en moderne gezinswoningen, zoals ook de Broedersbouw die model stond voor de postzegel; daar zijn in 2015 negen appartementen in gekomen.”

Deksel op de hut

Wie over het West Friese landschap uitkijkt ziet een niet aflatende rij stolpen aan de horizon. De stolpboerderij is een vierkante boerderij met een piramidevormig dak. Hieronder was plaats voor de hele boerenfamilie en haar vee, oogst en werktuigen. Het woord ‘stolp’ is waarschijnlijk afgeleid van het Middelnederlandse woord ‘stulpe’, wat deksel betekent en naar de dakvorm verwijst. Pas later werd het woord stulp geassocieerd met een arme of nederige woning. De eerste stolpboerderij is omstreeks 1550 gebouwd, er zijn nog zo’n 5500 stolpboerderijen in Nederland.

Noordelijke groep

De stolpboerderij maakt onderdeel uit van de Noordelijke Groep: boerderijen die te vinden zijn in Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Waddeneilanden. Bij de Noord-Hollandse stolp zitten de deuren naar de stal aan de achterkant, bij de West-Friese stolp zitten die deuren aan de voorkant. Tot de noordelijke Groep behoort ook de zogenaamde kop-hals-rompboerderij die voornamelijk in Friesland en west- en noord- Groningen staan.

Typisch Nederlands

De postzegelserie Typisch Nederlands besteedt dit jaar aandacht aan woningtypes en gevels die kenmerkend zijn voor Nederland. In deze 1e uitgifte staat de stolpboerderij centraal.  De komende maanden verschijnen in de serie Typisch Nederlands nog postzegels over houten huizen (22 februari), grachtenpanden (22 maart), woonboten (6 april) en rijtjeshuizen (14 juni). 

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.