IJzersterke innovaties op een envelop

Tien baanbrekende innovaties als strip op de postzegel
In de postzegelserie ‘Innovatief Nederland’ toont illustrator Erwin Suvaal tien baanbrekende innovaties. Alle innovaties zijn ontwikkeld door wetenschappers van de TU Delft. De zomers gekleurde tekeningen laten met een knipoog de essentie en toepassing van de innovatie zien. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 16 augustus 2021 verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter NVPH: “In de grafische wereld is het ontwerp van postzegels zowat de heilige graal. Erwin Suvaal is de ontwerper van deze serie postzegels. Hij verstaat de kunst om toffe en complexe innovaties visueel aantrekkelijk en begrijpelijk te maken. Elke postzegel leest als een stripje. Bijzonder knap. Op onze eerstedagenvelop zie je één vloeiende lijn die de knappe koppen van de TU Delft en hun briljante ideeën aan elkaar verbindt. Die tekening hebben we ook doorgevoerd in de speciaal ontworpen eerstedagstempel.”

Stripfiguren
Op bijna alle illustraties komen een of meer stripfiguren voor die de voordelen van de innovatie demonstreren of er getuige van zijn. De meeste stripfiguren zijn mensen, maar ook meeuwen en een olifant spelen een rol. In elke illustratie is de naam van de innovatie in de tekening zelf opgenomen.

Octrooi
Nederland grossiert in innovatief vermogen en neemt internationaal een vooraanstaande positie in. In de Europese Unie behoort Nederland tot de top vijf, wereldwijd tot de top tien. De hoge score is te danken aan de intensieve publiek-private samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Veel vernieuwing komt voort uit wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De TU Delft is de grootste en oudste technische universiteit van ons land en speelt daarin een belangrijke rol. Dat is ook af te leiden uit het aantal octrooien; wereldwijd staat bij zo’n 2500 octrooien de naam van de TU Delft als aanvrager.

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.