Rouwzegel (3885)

Martin Garrix (3884)

Piramide van Noord-Holland pronkt op postzegel (FDC 819)

Stolpboerderij icoon van Hollands landschap vierkant verbeeld

‘s-Hertogenbosch, 21 december 2020 – In de serie Typisch Nederlands van PostNL wordt dit jaar aandacht besteed aan typisch Nederlandse woningtypes en gevels. De stolpboerderij is het eerste typisch Nederlandse woningtype in een serie van vijf postzegels. Bijzonder aan deze meest voorkomende boerderij van Noord-Holland was, dat zij onderdak bood aan het hele boerenbedrijf: mens, dier, werktuig en oogst. Speciaal voor deze postzegel ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. Zowel de postzegel als de eerstedagenvelop zijn vanaf 4 januari 2021 verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Het ontwerp van de postzegel is van Edwin van Praet en is gebaseerd op een foto van de stolpboerderij Broedersbouw in Zuidoostbeemster. Op onze eerstedagenvelop hebben we een gerenoveerde stolpboerderij geplaatst met op de envelop een korte uitleg over deze typisch Nederlandse boerderijwoning. Waar de stolpboerderijen vroeger boerenwoningen waren, zijn veel stolpboerderijen nu verbouwd tot ruime en moderne gezinswoningen, zoals ook de Broedersbouw die model stond voor de postzegel; daar zijn in 2015 negen appartementen in gekomen.”

Deksel op de hut

Wie over het West Friese landschap uitkijkt ziet een niet aflatende rij stolpen aan de horizon. De stolpboerderij is een vierkante boerderij met een piramidevormig dak. Hieronder was plaats voor de hele boerenfamilie en haar vee, oogst en werktuigen. Het woord ‘stolp’ is waarschijnlijk afgeleid van het Middelnederlandse woord ‘stulpe’, wat deksel betekent en naar de dakvorm verwijst. Pas later werd het woord stulp geassocieerd met een arme of nederige woning. De eerste stolpboerderij is omstreeks 1550 gebouwd, er zijn nog zo’n 5500 stolpboerderijen in Nederland.

Noordelijke groep

De stolpboerderij maakt onderdeel uit van de Noordelijke Groep: boerderijen die te vinden zijn in Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Waddeneilanden. Bij de Noord-Hollandse stolp zitten de deuren naar de stal aan de achterkant, bij de West-Friese stolp zitten die deuren aan de voorkant. Tot de noordelijke Groep behoort ook de zogenaamde kop-hals-rompboerderij die voornamelijk in Friesland en west- en noord- Groningen staan.

Typisch Nederlands

De postzegelserie Typisch Nederlands besteedt dit jaar aandacht aan woningtypes en gevels die kenmerkend zijn voor Nederland. In deze 1e uitgifte staat de stolpboerderij centraal.  De komende maanden verschijnen in de serie Typisch Nederlands nog postzegels over houten huizen (22 februari), grachtenpanden (22 maart), woonboten (6 april) en rijtjeshuizen (14 juni). 

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

Drents heideschaap, kraanvogel en bijenwolf verwanten op nat heidegebied (FDC 818)

‘Beleef de Natuur’ Dwingelderveld zet vergrootglas op leven op keileemlaag

Den Haag, 21 december 2020. Voor het vierde jaar op rij brengt PostNL een serie postzegels uit ter ere van de Nederlandse natuur. In veertig postzegels wordt samen met Natuurmonumenten aandacht geschonken aan bijzondere natuurgebieden in Nederland. De eerste serie van tien postzegels zet een loep op de natuur op het Dwingelderveld, het stilste natuurgebied van Nederland. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 4 januari verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Op de postzegels zijn verschillende, meer bijzondere, bewoners van het gebied afgebeeld: Drents heideschaap, zandhagedis, bijenwolf, grove den, ringslang, geelgors, hazelworm, kraanvogel, veenmos en ree. Op de eerstedagenvelop hebben we de schaapherder en zijn Drentse heideschapen afgebeeld; heel herkenbaar voor velen.”

Stilste gebied van Nederland

Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Dwingelderveld is geologisch bijzonder vanwege de keileemlaag die voorkomt dat (regen)water direct in de bodem wegzakt. Mede hierdoor zijn bijzondere omstandigheden ontstaan waardoor zeldzame flora en fauna zich hier vestigen. Doordat menselijk ingrijpen in dit gebied beperkt bleef is het voedselarme en vochtige karakter behouden. Op de uitgestrekte vochtige heide van het Dwingelderveld wisselen natte slenken en droge zandruggen elkaar af. Daardoor is er veel variatie in plantengroei en dierenleven. In de natste delen groeien dopheide, veenpluis en klokjesgentiaan, op de droge stukken staan struikheide en muizenoor. In september van dit jaar is het Dwingelderveld verkozen tot  ‘Stilste gebied van Nederland’. 

Op stront gebouwd

De schapenhouderij is ook van invloed geweest op het landschap. Sommige boerderijen liggen bijvoorbeeld hoger dan de omgeving omdat ze letterlijk op schapenstront zijn gebouwd. De Drentse natuur is vaak ongemoeid gelaten en dat blijkt achteraf een voordeel te zijn. Het gebied is authentieker, er heerst meer rust en het lijkt soms of de tijd heeft stilgestaan. 

Verzamelaars

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze 1e uitgifte besteedt aandacht aan het heidelandschap van het Dwingelderveld in de provincie Drenthe. Later dit jaar volgen postzegels over het moeraslandschap bij de stad Groningen (22 februari, De Onlanden), het duingebied van de provincie Noord-Holland (14 juni, Duin en Kruidberg) en het park bij de stad van de provincie Utrecht (16 augustus, landgoed Haarzuilens). 

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.