Pelgrimsroutes: postroutes ‘avant la lettre’ (FDC 806)

De Posthoorn en de oorsprong van PostNL

Haarlem, 28 april 2020 – Pelgrimsroutes zijn onze postroutes avant la lettre. Deze, vaak eeuwenoude, ingesleten bedevaartroutes werden rond het midden van de 16e eeuw als postroute in gebruik genomen. Tot die tijd reisden ook kooplieden nog persoonlijk af om zaken te doen, met in hun bagage briefwisselingen die zij aan vertrouwde reizigers of schippers ter bezorging meegaven. Door de opkomst van grotere steden, werd deze dienst aan de burgers aangeboden en centraal georganiseerd. Op 11 mei brengt Post NL twee postzegels uit met afbeeldingen van een postiljon te paard en een postkoets. Speciaal voor deze gelegenheid ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. Postzegels en envelop zijn beide vanaf 11 mei 2020 verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Ik vind het bijzonder dat er zo weinig bekend is over de oorsprong van onze postroutes en in het verlengde daarvan over de rol van pelgrimsroutes. Postzegels vertellen altijd een verhaal, dat maakt ze boeiend. Zo ook deze twee zegels. En iedereen kent wel een uitspanning ‘De Posthoorn’, maar weet iemand nog dat een posthoorn een trompet was waarmee de nadering van de postkoets werd gesignaleerd? Naast het gegeven dat verzamelen me in het bloed zit, vind ik het verhaal achter de postzegel de mooiste ‘bijwerking’ van het verzamelen. Het ontwerp van de eerstedagenvelop brengt ons terug naar de tijd van toen, een belangrijke tijd voor ons postbestel.

Postiljon

De postbode – of postiljon – liep van stad naar stad met de post onder de arm. Postiljon zijn was een zwaar beroep. Gemiddeld liep een postiljon acht uur per dag en was vaak dagen achter elkaar onderweg. De Posthoorn was de plek waar postiljons elkaar troffen. Hier wisselden zij hun brieven en postzakken met andere bestemmingen uit. Langzamerhand werden in de grotere steden boden aangesteld om het vervoer van brieven langs verschillende routes uit te voeren. Deze moesten een som als borg stellen voor de goede bezorging van de aan hun toevertrouwde zendingen, want ze reisden alleen persoonlijk. In 1799 nationaliseerde de post en werden er van overheidswege postboden aangesteld. Plaatsvervangers van de bodes zorgden voor continuïteit van de bezorging. Hier ligt de basis van de – inmiddels niet meer bestaande – postkantoren.

Postmarkt

Op 1 april 2009 is de Postwet 2009 in werking getreden. Sindsdien is de Nederlandse postmarkt volledig open en kan elk postbedrijf brieven of poststukken bezorgen. De overheid wil hiermee de betaalbare, betrouwbare en toegankelijke basisdienstverlening voor postdiensten waarborgen. Post is over het algemeen een minder belangrijk communicatiemiddel geworden. Internet en de mobiele telefoon zijn de primaire communicatiemiddelen. Toch ervaren burgers het ontvangen van brieven en kaartjes als meest persoonlijk en hechten ze veel waarde aan de bezorgingstermijn van 24 uur. Rondom de kerst worden de meeste kaarten en brieven verstuurd.

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

Lachebekjes voor elke gelegenheid (FDC 807)

Voor elk moment een passende plakker

Haarlem, 28 april 2020 – PostNL en de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren springen in op de trend om je medeleven uit te beelden met een emoticon. Op de nieuwste serie postzegels ‘voor elk moment’ staan zes beeldvullende illustraties van gezichten met een passende wens. Ieder gezicht beeldt een emotie uit, voor ieder moment een passende wens met bijbehorend (lache)bekje. Speciaal voor deze gelegenheid ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. Postzegels en envelop zijn beide vanaf 11 mei 2020 verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Emoticons, wie maakt er geen gebruik van in de dagelijkse communicatie via mail, app of chat? En nu kunnen we dus ook een emoticon plakken op een envelop of kaart. De uitdrukking “zeg het zonder woorden” is nu nóg gemakkelijker in te vullen. Ik vind het treffend om juist in deze tijd deze postzegels uit te geven. We sturen allemaal meer kaartjes naar dierbaren en dan is dit een leuke aanvulling op de boodschap van de kaart of brief. De eerstedagenvelop hebben we eenvoudig gehouden in het ontwerp en alleen de gebruikte complementaire kleuren herhaald in hoekige in plaats van ronde vormen.

Lachebekje

Voor het begin van de 21e eeuw was een ‘lachebekje’ de gangbare Nederlandse benaming. Het eerste (bekende) lachebekje dateert uit een advertentie in de New York Herald Tribune van 10 maart 1953. In de jaren zeventig werd de smiley steeds populairder. De broers Murray en Bernard Spain voorzagen de smiley van de slogan ‘Have a happy day’ en de smiley werd gebruikt voor allerhande voorwerpen, zoals buttons, bekers, t-shirts, bumperstickers en zelfs drop. Er is zelfs een zeer bekend chocoladesnoepje dat al zijn snoepjes voorziet van een gezichtje.

Japanse emoticons

Een smiley in ASCII-tekens is een emoticon. Computerwetenschapper Scott Fahlman gebruikte in 1982 de eerste :-), inmiddels door elk toetsenbord automatisch vertaald naar 😊. 1982 wordt gezien als het geboortejaar van het emoticon. Fahlman ziet zijn bedenksel als ‘zijn cadeautje aan de wereld’. Hij heeft er nooit geld mee verdiend. In Japan is het gebruik van emoticons populairder – en complexer – dan het westerse emoticon. De Japanse emoticons doen het meest denken aan origami met letters.

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

Verzamelaars herontdekken hun postzegelpassie

De jager-verzamelaar in ons vindt tijdens coronacrisis rust bij verzamelen

In deze pandemische tijden herontdekken veel verzamelaars en oud-verzamelaars hun passie voor de postzegel en hun postzegelverzameling. In deze tijd, waarin veel mensen verplicht thuis zitten vanwege de Coronacrisis, worden de avonden gevuld met de hobby of andere tijdverdrijvende bezigheden. Veel mensen lezen, puzzelen of spelen spelletjes. Maar ook worden verzamelingen weer opgepakt en krijgen postzegelhandelaren in heel Nederland aanvragen voor postzegels van nieuwe verzamelaars of verzamelaars die al een tijd stil waren.
 
Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren: “Van barbiepoppen tot speelgoedtreintjes, van munten tot horloges en van voetbalplaatjes tot ansichtkaarten. Er wordt veel verzameld in Nederland. Maar wist je dat zo’n 40% van de Nederlanders ooit postzegels heeft verzameld? Veel van die verzamelaars herontdekken hun verzameling en zoeken op internet naar missende zegels in hun collectie of starten met het verzamelen van een nieuwe serie postzegels . De televisie is onze grootste concurrent, maar in deze dagen zoeken mensen weer hun oude vertrouwde hobby op en daar helpen onze leden ze graag bij. Het is fijn om te merken dat deze hobby nu weer aandacht krijgt.”
 
Eerste verzamelingen
De eerste Europese verzamelingen dateren uit de zestiende eeuw. De Habsburgse keizer Rudolph II (1552-1612) was een beroemd verzamelaar van bronzen beelden, munten, medailles en voorwerpen die gemaakt waren van ivoor, barnsteen, koraal en kristal. Ook bewaarde hij veel Indiase curiosa en wiskundige instrumenten. De objecten stelde hij tentoon in de Wunderkammer in zijn Praagse paleis. In die tijd zijn er verschillende Wunderkammern te vinden in heel Europa en is verzamelen echt iets voor de elite. Aan het hof in Nederland worden vooral schilderijen, porselein, kristallen en andere objecten met een hoge geldwaarde verzameld.
 
Jager-verzamelaar
Het verzamelen zit in de mens. Een jager-verzamelaar brengt van oudsher voedsel uit de natuur bijeen, ten behoeve van de consumptie, om zich in leven te houden. Een verzamelaar deze dagen is veelal iemand die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie of verzameling aanlegt. Verzamelen kan ook worden gedaan als investering of oudedagsvoorziening. De professionele verzameling, verzameld in een museum, galerie of kunstfonds, wordt dan weer een collectie genoemd.
 
Cultuurbehoud of verzameldrift
Verzamelen is het bijeenbrengen van gelijksoortige objecten, dat kan hobbymatig of professioneel in een collectie. Een verzamelaar is over het algemeen bereid om geld in zijn verzameling te investeren; iemand die spaart zorgt er alleen voor dat de voorwerpen niet worden weggegooid. Deze laatste zal geen markten aflopen om te proberen zeldzame stukken te bemachtigen, dat doet een verzamelaar wel.
 
Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

FDC 801 Typisch Nederlands – Wortelen

Mythisch oranje klapstuk verovert Europa

Nederlandse gekweekte oranje wortel direct populair

Haarlem – 24 februari 2020 – De van oorsprong witte, paarse en gele wortels verliezen direct hun populariteit als Nederlandse kwekers in de zestiende eeuw een oranje variant introduceren. Om deze oranje vaandeldrager gepaste eer te bewijzen, krijgt de wortel een ereplaats op de tweede postzegel in de serie ‘typisch Nederlands’. In deze serie brengt PostNL dit jaar vijf postzegels uit met typisch Nederlandse voedingsmiddelen. Na de rookworst van januari is het nu de beurt aan de wortel. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren ontwierp speciaal hiervoor een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 24 februari beschikbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH): “Voor het ontwerp van de eerstedagenvelop hebben we ons ditmaal laten inspireren door het echte typisch Nederlandse gerecht gemaakt met wortelen: hutspot. Op de envelop staat het recept van hutspot, opdat we niet vergeten!”

Kleurrijke mythe

Wortelen waren wit, geel, rood en zelfs paars. De huidige oranje wortel is het resultaat van kruisingen. In de 16e eeuw begonnen boeren in de lage landen opzettelijk oranje wortelen te kweken. Volgens de overlevering was dat om Willem van Oranje te steunen, maar recent onderzoek wijst uit dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk een modegril is geweest. Met behulp van kruisingen maakten de Nederlanders een wortel die zo populair werd dat de hele wereld overstag ging. In latere tijden werden oranje wortelen ook wel gebruikt om steun aan het Oranjehuis te tonen.

Klapstuk

Het typisch Nederlandse – of liever Leidsche – gerecht hutspot kent z’n oorsprong in Leiden. Dit feestmaal wordt nog jaarlijks tijdens het Leidsch ontzet gegeten in combinatie met haring en wittebrood. De geleerden zijn er niet over uit of het een verbastering is van het Franse ‘hochepot’ of de Spaanse variant van vlees, uien en wortelen. Feit is dat recepten met de naam hutspot en ingrediënten rundvlees, ui en wortel pas in de kookboeken opduiken na 1574. Het klapstuk (het gestoofde rundvlees) wordt tegenwoordig veelal vervangen door rookworst. Eveneens een typisch Nederlandse vinding.


Typische Nederlands

PostNL schenkt met de nieuwe serie aandacht aan typisch Nederlandse gebruiken, producten, gerechten en gewoonten. Dit 1e jaar ligt de focus op echte Nederlandse gerechten en etenswaren. Na de aftrap met de rookworst in januari, volgen nog hagelslag, tompouce en bitterballen.

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

Importa Supplementen 2019

De Importa Supplementen 2019 Nederland zijn sinds deze week weer verkrijgbaar. De supplementen zijn verkrijbaar via veel van onze leden, kijk voor verkoopadressen op onze ledenlijst: https://nvph.nl/leden/

De nieuwe supplementen dit jaar: Basis, Aanvullend, Mooi Nederland, Keerdrukken en Kinderpostzegels. Voor meer informatie en afbeeldingen per supplementblad kijkt u op deze pagina: https://www.importa-supplementen.nl/informatie-importa-supplementen-2019/

FDC 796 Decemberzegels 2019

Eerstedagenveloppen (FDC) nr. 796a+b “Decemberzegels 2019” verschenen op 4 noveember 2019. Verkrijgbaar bij vrijwel alle NVPH winkeliers/handelaren. Voor adressen zie de ledenpagina.

Elk jaar brengt PostNL nieuwe decemberzegels uit waarmee consumenten en bedrijven elkaar tegen een voordelig tarief kerst- en nieuwjaarskaarten kunnen sturen. Het speciale decembertarief van € 0,82 per postzegel is geldig van 4 november 2019 tot en met 3 januari 2020. De uitgifte Decemberzegels 2019 is ontworpen door illustrator Lieke van der Vorst uit Eindhoven.

De uitgifte Decemberzegels 2019 telt twintig decemberzegels in tien verschillende ontwerpen, gemaakt door illustrator Lieke van der Vorst uit Eindhoven. Op het postzegelvel staat een tekening van een bonte parade. Er zijn tien personages afgebeeld die in optocht door een winters landschap lopen: een vrouw met trompet, een kind op een eland, een man met sjaal en kerstboomverlichting, een wasbeer met fakkel, een vrouw met taart, een varken in kersttrui op een slee met cadeautjes, een vrouw met lampion, twee kippen met kerstslinger, een man met versierde kerstboom en een ijsbeer bij de brievenbus. De postzegels ademen een warme sfeer uit door de contrasterende kleuren en op de achtergrond een hemel met sneeuwvlokken en sterren. Op de velrand links bovenaan staat de titel van de uitgifte met het logo van PostNL. Op de achterkant van het postzegelvel staat een beschrijving van het karakter van de decemberzegels en de voorwaarden voor het gebruik van deze bijzondere postzegels.

Nieuwe Catalogus

Op 11 september 2019 verschijnt de 78e editie van de NVPH Speciale Catalogus! Deze is verkrijgbaar voor €35,90. Één keer per 2 jaar verschijnt een speciale catalogus van Nederland en Overzee. Vorig jaar verscheen een editie met alleen Nederland die snel uitverkocht was. Bij de nieuwe speciale catalogus wordt een apart boekje geleverd met daarin plaatfouten en ditmaal een bijzondere éénmalige rubriek, met een nooit eerder gepubliceerd, overzicht van envelop-variëteiten bij FDC’s van de Nederlandse Antillen. Uiteraard zijn er weer vele prijsaanpassingen, onder andere belangrijke verhogingen voor postzegelboekjes tot 1950, klassiek Overzee en modern Nederland. De NVPH catalogus is verkrijgbaar bij NVPH leden.

Lees meer

Granieten jubileum gevierd met 1e editie NVPH-catalogus

Nederlandse Vereniging van Postzegel Handelaren bestaat 90 jaar

Haarlem, 27 augustus 2018. Ter ere van het 90-jarig jubileum van de NVPH wordt op 13 september de eerste editie van de NVPH-catalogus uitgebracht. De NVPH-catalogus vervangt de Speciale Catalogus en zal eens in de twee jaar worden uitgegeven. Waar in de oude Speciale Catalogus postzegels uit Nederland en de Overzeese gebiedsdelen vermeld stonden, worden in de vernieuwde catalogus alleen Nederlandse postzegels gepubliceerd. De NVPH-catalogus ligt vanaf 13 september ook in de boekhandel.  Lees meer

FDC 772 De Fabeltjeskrant 50 jaar – Meneer de Uil

Eerstedagenvelop (FDC) nr. 772 “De Fabeltjeskrant 50 jaar – Meneer de Uil” verschenen op 23 juli 2018.  Lees meer

FDC 765 POSTEUROP BRUGGEN IN NEDERLAND

Eerstedag envelop (FDC) 765, “Posteurop Bruggen in Nederland”, uitgiftedatum 26 maart 2018. 

Lees meer